Toto je KOVOSTROJ

V Kovostroji máme radi nové výzvy. Neustále sa zlepšujeme vo všetkom čo robíme. Úspešne a dlhodobo spolupracujeme s mnohými globálnymi partnermi. Disponujeme širokou paletou skúseností a možností, napokon v strojárenskom priemysle posobíme už od roku 1958. Sme stabilný partner s dlhoročnou tradíciou. Neustále premýšľame ako pracovať čo najefektívnejšie s plným zameraním na splnenie cieľa. Sme odhodlaní vždy nájsť najlepšie riešenia pre našich partnerov a starostlivo načúvame ich potrebám a cieľom. Neustále uplatňujeme naše rozsiahle znalosti, dlhoročné skúsenosti, potrebnú kreativitu a široké výrobné možnosti v každom jednom kroku v rámci našej výroby. Keď je kvalita a spoľahlivosť absolútnou prioritou, je dobré vedieť, že sa možete obrátiť na Kovostroj.

Produkty a služby

Od roku 1958 spoľahlivo dodávame perfektné produkty.

Špeciálne produkty pre civilnú obranu

Špeciálne produkty pre civilnú obranu

Výroba oceľových konštrukcií a prefabrikátov

Výroba oceľových konštrukcií a prefabrikátov

Pálenie, rezanie, frézovanie, sústruženie a iné obrábanie

Pálenie, rezanie, frézovanie, sústruženie a iné obrábanie

Skladovanie a prenájom výrobných priestorov

Skladovanie a prenájom výrobných priestorov

Výroba oceľových kontajnerov

Naše skúsenosti

Kovostroj je strojárenská spoločnosť, špecializujúca sa na výrobu špeciálnych produktov pre civilnú obranu, oceľových kontajnerov. Ďalej sa špecializujeme na výrobu technických účelových zariadení podľa špecifikácií našich partnerov z rôznych oblastí priemyslu. Paleta našej činnosti je doplnená aj dodávkami presne nadeleného alebo aj inak upraveného hutného materiálu podľa potrieb partnera. Možnosti úprav materiálu sú široké a zahŕňajú žíhanie, kalenie, cementovanie, lisovanie, sústruženie, obrábanie, ohýbanie, obrážanie, rezanie, pálenie alebo tryskanie, či rozne povrchové úpravy. Naši partneri najčastejšie pôsobia v hutníckom, stavebnom, energetickom a drevárskom priemysle. Naše skladovacie, ale aj výrobné potreby spoľahlivo zabezpečuje viac než 15 000 metrov štvorcových skladovacích hál a ďalších viac než 30 000 metrov štvorcových outdoorovej plochy so spevneným povrchom. Kvalita našej výroby je pravidelne certifikovaná nezávislými autoritami. Medzi základné certifikáty, ktorými disponujeme možno zaradiť certifikát STN EN ISO 9001:2016, STN EN ISO 3834-2, STN EN ISO 14001:2016, EN 15085-2 a certifikát podľa STN EN 1090-2:2012, stupeň EXC4.

Pre zákazníkov

Naši zákazníci prichádzajú z rôznych krajín a z rôznych oblastí priemyslu. Potreby našich zákazníkov sú pre nás prioritou. Kvalita, spoľahlivosť, stabilita. To sú základné hodnoty, ktorými sa riadime vo všetkých vzťahoch. Pre napĺňanie potrieb našich zákazníkov disponujeme širokými výrobnými možnosťami:
– Delenie hutného materiálu rezaním až do priemeru 270mm alebo až 350mm v prípade profilov, ďalej strihanie hutného materiálu až do hrúbky 16mm pri maximálnej šírke 3150mm a pálenie hutného materiálu až do hrúbky 150mm pri maximálnej dĺžke 12 000mm a maximálnej šírke 2000mm.
– Lisovanie hutného materiálu lismi so strižnou silou až 250t, ohýbanie hutného materiálu do hrúbky 12mm lismi so strižnou silou 315t, tvárnenie hutného materiálu na tvárniacom centre, zakružovanie hutného materiálu do hrúbky 25mm, pri maximálnej šírke 3000mm a minimálnom vnútornom priemere 450mm.
– Obrábanie hutného materiálu CNC sústruhom pri maximálnom priemere 800mm a točnej dĺžke do 2750mm, frézovanie univerzálnymi frézkami a CNC frézkami pri maximálnom priemere 500mm a točnej dĺžke 2000mm, frézovanie a vŕtanie na portálovej fréze, frézovanie ozubenia pri maximálnom priemere 600mm a maximálnej šírke ozubenia 200mm a ďalej obrábanie vyvrtávaním a sústružením.
– Zváranie metódou 111 ručné oblúkové zváranie obalenou elektródou, 114 oblúkové zváranie plnenou elektródou bez ochranného plynu, 131 oblúkové zváranie taviacou sa elektródou v inertnom plyne – MIG, 135 – oblúkové zváranie taviacou sa elektródou v aktívnom plyne – MAG, 141 – oblúkové zváranie netaviacou sa elektródou v inertnom plyne – TIG pri hrúbkach hutného materiálu od 1 do 200mm. Zvárame materiály skupiny 1.1, 1.2, 8.1 podľa STN EN 1090 – 2 – 2012 stupeň EXC4.

Pre dodávateľov

Neustále pracujeme na našom spôsobe práce, aby sme prostredníctvom jednotného, efektívneho a zodpovedného nákupu, priniesli hodnoty udržateľnej spoločnosti, našim dodávateľom a našim zákazníkom. Naši dodávatelia sú jednou z najdôležitejších častí tejto práce, a preto sme zhromaždili informácie o tom, ako naša spoločnosť pracuje s nákupom a fakturáciou, ktoré nájdete vo všeobecných nákupných podmienkach našej spoločnosti. Náš proces obstarávania zabezpečuje, že so všetkými dodávateľmi aj potenciálnymi dodávateľmi sa zaobchádza rovnako a že samotný proces je predvídateľný pre všetkých účastníkov. Naše obstarávanie je realizované udržateľným a zodpovedným spôsobom.

Kontakty

KOVOSTROJ a.s. Medzilaborce, Mierová 297/11, 068 01 Medzilaborce, Slovensko IČO: 36467138 | IČ DPH: SK2020024710

Pre zákazníkov:
Ing. Ladislav Přichystal, email: prichystal@kovostrojml.sk, tel: +421 915 939 121

Pre dodávateľov:
Peter Lucik, email: lucik@kovostrojml.sk, tel: +421 907 916 717

Riaditeľ spoločnosti:
Ing. Roman Sokol, email: sokol@kovostrojml.sk, tel: +421 918 399 605