KOVOSTROJ a.s. Medzilaborce je expandujúcou slovenskou spoločnosťou, spoločnosťou špecializujúcou sa na výrobu technických účelových zariadení podľa špecifikácií zákazníka.

Spoločnosť bola založená v roku 2000 s využitím bohatých skúsenosti a histórie strojárskej výroby v regióne Medzilaboriec.

Spoločnosť patrí medzi popredné exportné firmy s 80 % podielom exportu na celkových tržbách spoločnosti.

Produktmi spoločnosti sú technické účelové zariadenia pre rôzne oblasti priemyslu:

  • technológie a náhradné diely pre hutnícky priemysel,
  • technológie lakoplastovacích a zinkovacích liniek,
  • kovové komponenty CNC strojov pre drevársky priemysel,
  • účelové technické zariadenia pre banský a energetický priemysel,
  • technológie asfalt plánov,
  • oceľové konštrukcie pre stavebný priemysel.

V oblasti systémovej certifikácie KOVOSTROJ a.s. Medzilaborce má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001 : 2016 ,       STN EN ISO 14 001 : 2016.

Značka KOVOSTROJ a.s. Medzilaborce sa dlhodobo spája s kvalitou, tradíciou a špičkovým zákazníckym servisom.