História spoločnosti KOVOSTROJ a.s. Medzilaborce sa začala písať v roku 1958 výstavbou strojárskeho závodu Transporta, n.p. Chrudim, závor 06 Medzilaborce. Výrobným programom v tomto období bola výroba ľahkých a stredných dopravných zariadení. Následne v roku 1963 bol závod organizačne pričlenený pod Mostareň Brezno.

V roku 1973 bol podnik delimitovaný do podniku Vihorlat Snina s pôvodným výrobným programom, ktorý bol rozšírený o výrobu kotlov pre ústredné kúrenie, mechanické lopaty, prepravné skrine, diaľkovú pasovú dopravu a oceľové konštrukcie. Ako jeden zo závodov Vihorlatu Snina existoval závod do roku 1990, kedy bol delimitovaný k VSŽ š.p. Košice.

V nasledujúcich rokoch transformáciou vznikli dcérske spoločnosti v rámci skupiny VSŽ a.s. Košice. V roku 2000 bola založená spoločnosť VSŽ STROJLAB a.s. Medzilaborce. V roku 2005 došlo k zmene vlastníka spoločnosti, novým majiteľom spoločnosti sa stal STRIP a.s. Košice. V nasledujúcich rokoch spoločnosť rozšírila portfólio výrobného programu o výrobu technológií lakoplastovacích a zinkovacích liniek, technológie asfalt planov a výrobu technických zariadení pre energetický priemysel.

Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo o zmene obchodného mena a dňom 16. marca 2007 bolo do obchodného registra zapísané nové obchodné meno spoločnosti KOVOSTROJ a.s. Medzilaborce.